วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กฎหมายฟอกเงิน (Money Laundry)

การฟอกเงินหมายถึง การได้เงินมาโดยไม่ถูกกฎหมาย และนำไปผ่านกระบวนการฟอกเงินเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนั้น จะได้นำเงินไปใช้ได้อย่างถูกต้อง กระบวนการฟอกเงินถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Business Crime) ที่สำคัญ อันจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจได้ด้วย เนื่องจากเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด นำมาหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงไปหลาย ๆ อุตสาหกรรม สร้างความปั่นป่วนให้กับสาธารณชนเป็นจำนวนมากได้ ทุก ๆ ประเทศจึงร่วมมือกันให้มีกฎหมายฟอกเงินเพื่อทำลายแหล่งฟอกเงินทั้งหลายเหล่านี้ ผู้กระทำผิดก็มักจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งก็ยากแก่การปราบปราม ดังนั้น จึงต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกำจัดวงจรการฟอกเงินเหล่านี้
มิฉะนั้น อาจส่งผลกระทบยังบุคคลในสังคมได้

วิธีการฟอกเงิน ก็คือ นำเงินที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ไปฟอกให้สะอาด เช่น การปั่นหุ้น โดยนำกำไรที่เกิดขึ้นไปจัดตั้งบริษัท ห้างร้าน แล้วสร้างบัญชีตัวเลขให้มีกำไรมาก ๆ เพื่ออ้างว่า เงินที่ได้มาจากการลงทุนได้กำไร เป็นต้น เงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด รัฐจะต้องริบไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีอาญา

บ่อเกิดของการฟอกเงินมีที่มาจากหลายแหล่งได้แก่

1.การค้ายาเสพติด เป็นลำดับหนึ่งของการฟอกเงิน
2.การค้าประเวณี โสเภณีเด็ก
3.การค้ามนุษย์ เช่น หลอกลวงให้ผู้อื่นไปทำงานต่างประเทศ
4.การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หลอกให้โอนเงินทางATM
5.การค้าขายของเถื่อน ของหนีภาษี เช่น ขายเหล้า บุหรี่ ที่ไม่เสียอากร
6.การพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น พนันฟุตบอล หวยเถื่อน
7.การหลอกลวงสาธารณชน เช่น การเล่นแชร์ลูกโซ่
8.การค้าอาวุธสงคราม เช่น ขายปืน ขายลูกระเบิด แก่กองกำลังติดอาวุธ
9.ผู้มีอิทธิพล เช่น แก็งค์มาเฟียรีดไถ เรียกค่าไถ่
10.การปั่นหุ้น เช่น สร้างราคาในตลาดหุ้นเพื่อขายราคาแพง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น